ارزش دعاء از دیدگاه روایات

ارزش دعا

ارزش دعاء از دیدگاه روایات

۱- دعا قضای حتمی را برمی گرداند.

امام صادق علیه السّلام می فرمایند: دعاء قضای حتمی را، پس از آنکه قطعی شود، برمی گرداند،پس بسیار دعاء کنید که دعاء کلید هر رحمتی است، دعاست که هر حاجتی را برآورده می کند. انسان به آنچه نزد خداست دست نمی یابد مگر به وسیله ی دعاء، زیرا هردری بسیار کوبیده شود، به روی انسان باز می شود. [۱]

_______________

۲-رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند:آیا اسلحه ای  را به شما معرّفی کنم که هم شما را از شرّ دشمنانتان نجات می دهد و هم روزیتان را زیاد می نماید؟ گفتند :بلی،

فرمود : پروردگارتان را شب و روز بخوانید و دعا کنید ؛چون دعا،اسلحه ی مؤمن است. [۲] 

۱-اصول کافی ج ۴ ص۲۶۹٫

۲-اصول کافی ج ۴ ص ۲۶۵٫