گلایه امام زمان ارواحنافداه

امام زمان مهمّات

گلایه امام زمان ارواحنافداه

آیت الله مجتهدی تهرانی می‌گوید: در نجف اشرف بعد از اقامه‌ی نماز جماعت پشت سر آیت الله مدنی دیدم که ایشان گریه می‌کنند و شانه‌هایشان از شدت گریه تکان می‌خورد. رفتم و به ایشان عرض کردم: اتفاقی افتاده که اینطور گریه می‌کنید؟ فرمودند: یک لحظه امام زمان علیه السّلام را دیدم که به پشت سر اشاره نموده و فرمودند: آقای مدنی نگاه کن که شیعیانم بعد از نماز، سریع به دنبال کارشان می‌روند و برای فرج دعا نمی‌کنند، انگار نه انگار امام زمانشان غایب است و من از گلایه امام زمان به گریه افتادم. [۱]

توجّه: برادران و خواهران مؤمن دعا برای فرج حضرت مهدی ارواحنافداه را در هیچ زمانی ترک نکنید ‌ ، اللخصوص بعد از نمازهای واجب که زمان استجابت دعا می‌باشد. ما که برای ایشان دعا می‌کنیم، ایشان هم برای ما دعا می‌کنند و در روایتی حضرت مهدی ارواحنافداه می‌فرمایند: برای تعجیل در امرفرج (ظهور)زیاد دعا کنید همانا گشایش امور خود شما هم در همین زیاد دعا کردن است.

[۱]-کتاب مهربان تر از مادر.