کتاب گنج پنهان شماره چهارفوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی

امام زمان صلوات امام زمان کتاب صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی محصولات

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

✅ بحمدلله کتاب  گنج پنهان۴ (فوائد صلوات امام زمان ارواحنافداه) منتشر شد.

صلواتی که کلید صد قفل بسته است و بیش از صد فضیلت و فایده دارد و گنجی است که در همه ی خانه ها موجود است ولی اکثر مردم از برکاتش بی خبرند.

✅ ⚠️ هـدف اصلـی از تألیـف ایـن کتـاب و دیگرکتابهـای مجموعـه ی گنـج پنهـان، نشـر صلـوات امـام زمـان ارواحنافداه  (معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) مـی باشـد کـه در همه ی کتـابها آمـده اسـت ،از خوانـدن آن غفلـت ننمائیـد ، زیـرابیــش از صــد فضیلــت و فایــده دارد  ،که متن فوائد آن در همین سایت موجود می باشد.

✅ این صلوات شریف در اوایل مفاتیح الجنان موجود است .

✅ فهرست دعاها و مطالب کتاب در عکسها موجود است.

⚠️اندازه کتاب  نیم جیبی (حدود ۸در ۱۲سانتیمتر )می باشد،با فونت درشت و خوانا
 در ۱۲۸صفحه.

✅قیمت کتاب ۴۰۰۰ تومان می باشد.

✅جهت تهیًه کتاب با موسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه تماس بگیرید.

۰۹۱۰۱۵۶۷۷۹۹

۰۹۱۰۱۴۷۷۰۹۲