بعضی از خیرات و برکات زمان ظهور امام زمان ارواحنا فداه

شناخت امام زمان

بعضی از خیرات و برکات زمان ظهور امام زمان ارواحنا فداه

۱ـ عقل مردم کامل می‌شود.

۲ـ جهل و نادانی برطرف گردد و علوم و معارف زیاد شود.

۳ـ بسیاری از گمراهان هدایت می‌شوند.

۴ـ ظلم و جور برطرف شود و عدالت و امنیت جهان را فرا گیرد.

۵ـ زمین گنج‌ها و برکات خود را آشکار گرداند.

۶ـ تمام فقرا بی نیاز شوند به طوری که کسی برای گرفتن خمس و زکات پیدا نشود.

۷ـ تمام مریض‌ها خوب می‌شوند و کورها بینا می‌گردند.

۸ـ باران به قدر کفایت ببارد و کره زمین سرسبز و خرم شده و تمام درخت‌ها میوه دار شوند.

۹ـ بدنها سالم و عمرها طولانی می‌شوند.

۱۰ـ روزها و سال‌ها ده برابر می‌شود.

۱۱ـ اشرار نابود شوند و اخیار «خوبان» باقی بمانند.

۱۲ـ کینه از دل مردم برود و دلها با هم مهربان گردد.

۱۳ـ رحمت خداوند متعال و گشایش الهی مردم را فرا می‌گیرد.

۱۴ـ امام زمان ارواحنا فداه در هر سال دو عطیّه و در هر ماه دو شهریه به مردم پرداخت می‌نمایند.

۱۵ـ به هر مرد مؤمن به اندازه چهل نفر نیرو داده خواهد شد و دل او مانند پاره آهن محکم می‌گردد.

۱۶ـ هر مرد مومن از شیر دلیرتر و از نیزه کاری تر خواهد شد.

۱۷ـ مؤمنی که در مشرق است مؤمن دیگر را در مغرب می‌بیند و مؤمنی که در مغرب است آن مؤمن را در مشرق می‌بیند.

۱۸ـ شیعیان از راه دور امام زمان ارواحنا فداه را می‌بینند و با آن حضرت صحبت می‌نمایند.

۱۹ـ کره زمین به برکت امام زمان ارواحنا فداه نورانی شده و تاریکی از بین خواهد رفت.

۲۰ـ گروهی از مومنین زنده شده و برای یاری امام زمان ارواحنا فداه به دنیا برمی‌گردند.

۲۱ـ امام زمان ارواحنا فداه مسجدی در نزدیک نجف اشرف می‌سازد که هزار درب دارد و مسجد دیگری در حیره می‌سازد که پانصد درب دارد.

۲۲ـ شهر کوفه که مرکز حکومت امام زمان ارواحنا فداه است آنقدر وسیع می‌شود که نزدیک به کربلا می‌رسد.

۲۳ـ تمام مرزها برداشته شده و همه کره زمین تحت یک حکومت و یک قانون اداره می‌شود و هر کس در هر زمان که بخواهد می‌تواند به مشرق و مغرف عالم مسافرت کند و کسی مانع او نخواهد شد.

۲۴ـ درندگان و حیوانات با هم صلح نمایند و بچه ها با مار و عقرب بازی کنند و ضرری به آنها نرسد.

۲۵ـ شر و فساد و زنا و شرابخواری و ربا و تمام بدیها از بین می‌رود و مردم به عبادت و دیانت و نماز با جماعت رو می‌آورند.

۲۶ـ مردم همه راستگو و امین و دارای تمام صفات خوب هستند و از صفات بد پاک می‌باشند.

۲۷ـ همه از روی اخلاص بندگی خدای متعال را نموده و هیچ چیز را با او شریک قرار نمی‌دهند.

۲۸ـ امام زمان ارواحنا فداه تمام بدعت‌ها را از بین می‌برد و تمام سنتها را اقامه می‌نماید و مردم را از هوس رانی و خود رأیی مانع شده و به پیروی از قرآن کریم و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وادار می نماید. ان شا الله تعالی.

۲۹ـ بنابر بعضی از روایات امام زمان ارواحنا فداه به هیئت انسان تقریباً چهل ساله ظهور می‌فرمایند و در حدود ۳۰۹ سال حکومت می‌کنند و تا آخر عمرشان به همان هیئت هستند و پیر نمی‌شوند.

۳۰ـ بعد از حکومت امام زمان ارواحنا فداه تمام معصومین علیهم السّلام به دنیا بر می‌گردند و حکومت می‌کنند و اول امامی که به دنیا برمی‌گردد حضرت امام حسین علیه السلام می‌باشند ـ ایشان امام زمان ارواحنا فداه را غسل داده و کفن نموده و برایشان نماز خوانده و به خاک می‌سپارند و خودشان حکومت را بدست می‌گیرند.

 

۱- منتخب الأثر ج۵ باب۸ فصل۱۲ ص ۱۵۸٫

۲- منتخب الأثر ج۵ باب۸ فصل۱۲ ص ۱۵۸٫مهدی منتظر ص ۴۲۶٫

۳- معجم احادیث الامام مهدی ج ۳ ص ۱۶۷٫مهدی منتظر ص ۴۲۹٫

۴- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۵۱٫مهدی منتظر ص ۴۲۸٫

۵- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۳۷٫مهدی منتظر ص ۴۳۰٫

۶- بحارالأنوار ج ۵۱ ص ۱۴۶٫

۷-نجم الثّاقب ج ۱ باب ۳ شماره۲۷ ص ۲۱۷٫

۸- نجم الثّاقب ج ۱ باب ۳ شماره۲۳ص ۲۱۰٫

۹- نجم الثّاقب ج ۱ باب ۳ شماره۲۶ ص ۲۱۶٫

۱۰- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۱۶٫مهدی منتظر ص ۴۲۸،۴۲۶٫

۱۱- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۲۲۵٫مهدی منتظر ص ۴۲۸٫

۱۲- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۱۶٫مهدی منتظر ص ۴۲۸،۴۲۶٫

۱۳- مهدی منتظر ص ۴۲۷،۴۲۶٫

۱۴- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۵۲٫مهدی منتظر ص ۴۲۲٫

۱۵- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۷٫مهدی منتظر ص ۳۳۱٫

۱۶- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۱۸٫مهدی منتظر ص ۳۳۱٫

۱۷- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۹۱٫مهدی منتظر ص ۳۳۲٫

۱۸- منتخب الأثر ج۵ باب۸ فصل۱۲ ص ۱۵۹٫

۱۹- نجم الثّاقب ج ۱ باب ۳ شماره۲۹ ص ۲۱۹٫

۲۰- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۹۰٫مهدی منتظر ص ۳۲۲٫

۲۱- معجم احادیث الامام مهدی ج ۳ ص ۱۱۲٫مهدی منتظر ص ۴۰۶٫

۲۲- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۳۰٫مهدی منتظر ص ۴۰۴٫ارشاد شیخ مفید ج۲ ص ۳۸۰٫

۲۳- منتخب الأثر ج ۴ باب۳فصل۴۴٫ دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۸٫

۲۴- بحارالأنوار ج ۵۱ ص ۶۱٫الزام النّاصب ج۲ ص ۲۴۷٫

۲۵- دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۸٫ ارشاد شیخ مفید ج۲ ص ۳۸۰٫

۲۶- منتخب الأثر ج۵ باب۸ فصل۱۲ ص ۱۵۹٫ معجم احادیث الامام مهدی ج ۳ ص ۱۶۷٫

۲۷- منتخب الأثر ج۵ باب۸ فصل ۲ص ۱۲۸٫

۲۸-نهج البلاغه خطبه ۱۳۸٫ ارشاد شیخ مفید ج۲ ص ۳۸۵٫

۲۹- منتخب الأثر ج۳ باب۳ فصل ۳۲ص ۲۴۵ و ج ۶ ص ۸٫

۳۰- بحارالأنوار ج ۵۳ ص ۱۰۳٫