قطره ای از اوصاف حمیده امام زمان

شناخت امام زمان

قطره ای از اوصاف حمیده امام زمان

۱ـ امام زمان ارواحنا فداه از همه مردم عالم ‌تر، عاقل ‌تر، عادل‌ تر، زاهد‌ تر، عابد تر، راستگو تر، سخی تر، کریم تر، قانع تر، شاکر تر، صابر تر و شجاع تر می‌باشند.

۲ـ ایمان، یقین، اخلاص؛ تواضع؛ حلم،حیا، توکل و تقوای ایشان از همه مردم بیشتر است.

۳ـ از همه مردم خوش اخلاق تر و مهربان تر هستند.

۴ـ از همه مردم معرفت و محبتشان به خداوند متعال بیشتر است.

۵ـ سیاست و مدیریت آن حضرت از همه مردم بهتر است و از هر جهت از همه مردم جامع تر و کامل تر می‌باشند.

۶ـ امام زمان ارواحنا فداه دارای تمام صفات خوب هستند و از تمام صفات بد پاک می‌باشند و مثل اعلای پروردگار متعال و آینه تمام نمای همه پیغمبران و همه امامان علیهم السلام و دارای تمام کمالات آن‌ها می‌باشند.

۱-مهدی منتظر  ص ۴۴٫کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫

۲- مهدی منتظر  ص ۴۴٫کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫

۳- مهدی منتظر  ص ۴۴٫کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫

۴- مهدی منتظر  ص ۴۴٫کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫

۵- مهدی منتظر  ص ۴۴٫کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫

۶- کتاب دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۲٫