یاوران امام زمان ارواحنا فداه از ملائکه و جن و مردگانی که زنده می شوند و افرادیکه زنده هستند

شناخت امام زمان

یاوران امام زمان ارواحنا فداه از ملائکه و جن و مردگانی که زنده می شوند و افرادیکه زنده هستند

۱ـ ملائکه‌ای که با حضرت نوح علیه السّلام در کشتی بودند.

۲ـ ملائکه‌ای که با حضرت ابراهیم علیه السّلام بودند هنگامی که ایشان را به آتش افکندند.

۳ـ ملائکه‌ای که با حضرت عیسی علیه السّلام بودند، هنگامی که ایشان را به آسمان بردند.

۴ـ ملائکه‌ای که در جنگ بدر بودند.

۵ـ ملائکه منزلین که سه هزار نفر بودند.

۶ـ ملائکه مقرّبین.

۷ـ ملائکه کرّوبین.

۸ـ چهار هزار ملائکه که در روز عاشورا برای یاری حضرت سید الشهداء علیه السّلام آمدند و آن حضرت اذن ندادند و آن ملائکه در اطراف قبر آن حضرت مشغول عبادت و گریه هستند تا زمان ظهور امام زمان ارواحنا فداه که ایشان را یاری می‌نمایند.

۹ـ حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام هم از یاوران درجه یک آن بزرگوار هستند.

۱۰ـ گروه زیادی از جن هم امام زمان ارواحنا فداه را یاری می‌نمایند.

۱۱ـ بیش از هفتاد هزار نفر از مردگان هم زنده شده و امام زمان ارواحنا فداه را یاری می‌نمایند.

۱۲ـ بعضی از پیغمبران خدا هم مانند حضرت خضر و عیسی  امام زمان ارواحنا فداه را یاری خواهند نمود.

۱۳ـ اصحاب کهف هم به یاری امام زمان ارواحنا  فداه می‌شتابند.

۱۴ـ ابر و باد و خورشید و ماه و کوه و دریا و درندگان و پرندگان و تمام موجودات عالم در اختیار امام زمان ارواحنا فداه هستند.

۱۵ـ یاوران امام زمان ارواحنا فداه از مردم زمان ظهور ایشان به سه دسته تقسیم می‌شوند.

الف ـ یاوران درجه یک که ۳۱۳ نفر هستند.

ب ـ یاوران درجه دو که ده هزار نفر هستند.

ج ـ یاوران درجه سه که هزاران نفر هستند.

۱۶ـ لازم به تذکّر است که گروهی از خانمهای مؤمنه هم امام زمان ارواحنا فداه را یاری می‌نمایند. ان شاء الله تعالی»

 

۱- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۵٫مهدی منتظر ص ۳۱۸٫

۲- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۵٫مهدی منتظر ص ۳۱۸٫

۳- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۵٫مهدی منتظر ص ۳۱۸٫

۴- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۶٫مهدی منتظر ص ۳۱۸٫

۵- مهدی منتظر ص ۳۱۹٫ غیبت نعمانی ص ۲۷۱٫

۶- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۴۸٫مهدی منتظر ص ۳۱۹٫

۷-غیبت نعمانی ص ۱۵۴٫مهدی منتظر ص ۳۱۹٫

۸- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۲۸،۳۲۶،۳۲۵٫مهدی منتظر ص ۳۱۹٫

۹- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۴۸،۳۱۱٫مهدی منتظر ص ۳۱۷٫

۱۰- بحارالأنوار ج ۵۳ ص ۱۰٫مهدی منتظر ص ۳۲۰٫

۱۱- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۳۹۰٫مهدی منتظر ص ۳۲۲٫

۱۲- بحارالأنوار ج ۵۲ ص ۱۵۲٫مهدی منتظر ص ۳۲۰٫ معجم احادیث الامام مهدی ج ۱ ص ۵۳۴٫

۱۳- بحارالأنوار ج ۵۳ ص ۹۰٫مهدی منتظر ص ۳۲۰٫

۱۴-کمال الدّین ج ۱ ص ۲۵۶٫غیبت طوسی ص ۲۸۵٫ دعاء برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الأمر و فوائد آن ص ۱۵٫

۱۵- بحارالأنوار ج ۵۱ ص ۱۵۷٫مهدی منتظر ص ۳۲۸،۳۲۷٫ معجم احادیث الامام مهدی ج ۵ ص ۳۹٫

۱۶- معجم احادیث الامام مهدی ج ۴ ص ۱۳ ح ۱۰۹۴٫مهدی منتظر ص ۳۳۷٫