اسناد صلوات امام زمان ارواحنافداه

صلوات امام زمان

اسناد صلوات امام زمان ارواحنافداه

دعا و صلوات امام زمان ارواحنافداه از شخص حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام صادر شده است وبیش از هزار سال سابقه دارد و به وسیله ابوالحسن ضرّاب اصفهانی به ما رسیده است و علمای بزرگی مانند شیخ طوسی در کتاب مصباح و غیبت، سید ابن طاووس در جمال الأسبوع، علّامه مجلسی در بحار الأنوار،علّامه نوری درنجم الثّاقب،آیت اللّه موسوی اصفهانی در مکیال المکارم، مرحوم کفعمی در مصباح، مرحوم طبری شیعی در دلائل الامامیّه و حاج شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان نقل کرده اند.