سفارش سید بن طاووس به دعاء برای امام زمان

ارزش دعا صلوات امام زمان

سفارش سید بن طاووس به دعاء برای امام زمان ارواحنا فداه

تا اینجا دانستیم که دعا برای برادران مؤمن چه ارزشی دارد.

اگر دعا برای برادران مؤمن تا این پایه ارزشمند است، دعا برای امام زمانت چگونه خواهد بود؟

آن پادشاهی که سبب وجود توست و تو خود معتقدی که اگر او نبود خدا نه تو را می آفرید نه دیگری را و می­دانی که آن وجود شریف  واسطه­ ی لطفی است که سبب تمام نعمت­هاست؛ پس تا می­توانی مواظب باش دیگری را در محبت و دعا به او مقدم نداری و هنگامی که می­خواستی برای آن مولای عظیم الشّأن دعا کنی، با تمام وجود دعا کن!

مبادا گمان کنی او به دعای تو محتاج است. هرگز چنین نیست و هر کسی چنین فکر کند ،بیمار است. اینکه می­گویم برای او دعا کن، فقط برای این است که او حق بزرگی بر تو دارد و بسیار در حق تو احسان نموده است؛ و اگر قبل از دعا برای خودت برای او دعا کنی، ابواب اجابت زودتر به رویت باز می­شود، زیرا تو با گناهانت باب دعا را به روی خود بسته­ای، ولی هنگامی که برای آن مولایی دعا کنی که از خواص درگاه خداست، به احترام او باب اجابت به رویت گشوده می­شود و آنگاه خود و همه کسانی که در حقشان دعا می­کنی بر خوان فضل و احسان می­نشینند و مشمول رحمت، کرم و عنایت الهی می­شوید، چون خود را به او مرتبط کرده ­اید.

مبادا به استناد عمل فلانی و فلانی که هرگز در حق آن حضرت دعا نمی­کنند، بلکه اصلا از او غافلند و هرگز نامی از او نمی­برند، از دعا به آن حضرت غافل شوی که غفلت از یاد او اشتباهی فاحش است. پس به آنچه گفتم عمل کن (یعنی برای امام زمانت دعا کن) که حق واضح همان است.

(فلاح السائل ص۴۱)