معرّفی صلوات به دیگران

صلوات امام زمان

معرّفی صلوات  امام زمان ارواحنافداه به دیگران

براداران و خواهران مؤمن سعی کنند حتماً پس از اینکه با مداومت به خواندن این صلوات به حاجات خود رسیدند و اثرات خواندن این صلوات را دیدند، در حدّ امکان خواندن این صلوات را ترک نکنند ،چون حیف است از برکات آن بی نصیب شوند، و حتماً به اطرافیان خود این صلوات شریف را معرّفی نمایند، که انشاللّه با خواندن این صلوات که دعایی است بسیار بابرکت،تمام مشکلات شیعیان هر چه سریع تر رفع بشودو مهم ترینِ حاجات،که ظهور حضرت مهدی  می باشد، اجابت شود،

و دعا برای حضرت مهدی  باعث می شود که ایشان هم در حقّ ما دعا کنند و تمام مشکلات از سر راه برداشته شود، انشااللّه.

برای معرّفی صلوات به دیگران ،آدرس دقیق صلوات امام زمان ارواحنافداه در کتاب کلیّات مفاتیح الجنان در سایت قرار داده شده است.

آدرس صلوات امام زمان (ارواحنا فداه) در مفاتیح الجنان

این دعا و صلوات شریف در اوایل کتاب کلیات مفاتیح الجنان ،در قسمت اعمال عصر جمعه، قبل از زیارت پیغمبر در روز شنبه، به نام صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی منسوب به امام زمان (ارواحنا فداه) آورده شده است .

متن شرع صلوات اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ سَیِّدِ المُرسَلین وَ خاتَمِ النَّبیین وَ حُجَّهِ رَبِّ العالَمین ……. می باشد.

در ضمن نیاز به یادآوری می باشد که این صلوات مخصوص روز جمعه نیست.