کتاب ارتباط با خدا به همراه گنج پنهان(فوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی)

صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی صلوات امام زمان کتاب ارتباط با خدا کتاب صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی کتاب صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی کتاب گنج پنهان مؤسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه محصولات

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

✅ بحمدلله کتاب ارتباط باخدا به همراه گنج پنهان(فوائد صلوات امام زمان ارواحنافداه معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) منتشر شد.

صلواتی که کلید صد قفل بسته است و بیش از صد فضیلت و فایده دارد و گنجی است که در همه ی خانه ها موجود است ولی اکثر مردم از برکاتش بی خبرند.

✅ ⚠️ هـدف اصلـی از تألیـف ایـن کتـاب و دیگرکتابهـای مجموعـه ی گنـج پنهـان، نشـر صلـوات امـام زمـان ارواحنافداه  (معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) مـی باشـد کـه در همه ی کتـابها آمـده اسـت ،از خوانـدن آن غفلـت ننمائیـد ، زیـرابیــش از صــد فضیلــت و فایــده دارد  ، متن فوائد این صلوات و آدرس صلوات در مفاتیح الجنان در همین سایت موجود می باشد.

⚠️اندازه کتاب جیبی بزرگ (حدود ۱۲در۱۷سانتیمتر )می باشد،با فونت درشت و خوانا
در۲۸۸صفحه

✅قیمت کتاب جلد شومیز(مقوّایی)  ۱۴۰۰۰ تومان و جلد سلفون (جلد محکم)۱۷۰۰۰تومان می باشد.

✅این کتاب مناسب برای مساجد، حسینیه ها ونمازخانه ها می باشد.

✅جهت تهیًه کتاب با موسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه تماس بگیرید:
۰۹۱۰۱۴۷۷۰۹۲
۰۹۱۰۱۵۶۷۷۹۹