کتاب گنج پنهان شماره دو.فوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی

صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی صلوات امام زمان کتاب ارتباط با خدا کتاب صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی کتاب گنج پنهان مؤسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه محصولات

 

 

   

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

✅ بحمدلله کتاب  گنج پنهان۲ (فوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) منتشر شد.

صلواتی که کلید صد قفل بسته است و بیش از صد فضیلت و فایده دارد و گنجی است که در همه ی خانه ها موجود است ولی اکثر مردم از برکاتش بی خبرند.

⚠️ هـدف اصلـی از تألیـف ایـن کتـاب و دیگرکتابهـای مجموعـه ی گنـج پنهـان، نشـر صلـوات امـام زمـان ارواحنافداه  (معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) مـی باشـد کـه در همه ی کتـابها آمـده اسـت ،از خوانـدن آن غفلـت ننمائیـد ، زیـرابیــش از صــد فضیلــت و فایــده دارد  ،که متن فوائد آن در همین سایت موجود می باشد.

این صلوات شریف در اوایل مفاتیح الجنان موجود است .

فهرست دعاها و مطالب کتاب در عکسها موجود است.

⚠️اندازه کتاب  نیم جیبی (حدود ۸در ۱۲سانتیمتر )می باشد،با فونت درشت و خوانا
 در ۶۴صفحه.

✅قیمت کتاب ۵۰۰۰ تومان می باشد.

✅جهت تهیًه کتاب با موسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه تماس بگیرید.

۰۹۱۰۱۵۶۷۷۹۹

۰۹۱۰۱۴۷۷۰۹۲