گنج پنهان۳

صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی کتاب صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی مؤسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه محصولات

گنج پنهان 3

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

✅ بحمدلله کتاب  گنج پنهان شماره سه (فوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی)

به همراه ضرورت و اهمیت دعاء برای امام زمان ارواحنافداه منتشر شد.

صلواتی که کلید صد قفل بسته است و بیش از صد فضیلت و فایده دارد و گنجی است که در همه ی خانه ها موجود است ولی اکثر مردم از برکاتش بی خبرند.

✅ ⚠️ هـدف اصلـی از تألیـف ایـن کتـاب و دیگرکتابهـای مجموعـه ی گنـج پنهـان، نشـر صلـوات امـام زمـان ارواحنافداه  (معروف به صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی) مـی باشـد کـه در همه ی کتـابها آمـده اسـت ،از خوانـدن آن غفلـت ننمائیـد ، زیـرابیــش از صــد فضیلــت و فایــده دارد  ،و متن فوائد آن در همین سایت موجود می باشد.

این صلوات شریف در اوایل مفاتیح الجنان موجود است .

فهرست دعاها و مطالب کتاب در عکسها موجود است.

⚠️اندازه کتاب  جیبی (حدود ۱۲ در ۱۷ سانتیمتر )می باشد،با فونت درشت و خوانا
در ۱۶۰ صفحه.

✅قیمت کتاب ۱۰۰۰۰ تومان می باشد.

✅جهت تهیًه کتاب با موسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه تماس بگیرید.

۰۹۱۰۱۵۶۷۷۹۹

۰۹۱۰۱۴۷۷۰۹۲