مذمّت خواب بین الطّلوعین «از اذان صبح تا طلوع آفتاب»

مهمّات

مذمّت خواب بین الطّلوعین «از اذان صبح تا طلوع آفتاب»

امام صادق علیه السّلام روایت کرده اند که رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم )فرمودند: زمین در پیشگاه پروردگار گرامی و بزرگ برای سه چیز ناله بلند سر می دهد:

۱- از خون محترمی که به ناحق روی آن ریخته شود.

۲- غسلی که از زنا بر روی آن انجام گیرد.

۳- خوابی که پیش از طلوع آفتاب روی آن واقع شود(یعنی بین الطّلوعین).

از چند حدیث که در جلد ۱۳بحار،ص ۱۸۲ وجلد۷۶،ص ۱۸۴ به بعد آمده این مطالب استفاده می شود:

خواب بین الطّلوعین شوم است و روزی را طرد نموده و رنگ چهره را زرد نموده وتغییر داده و زشت می نماید ودر حدیث بالا در ردیف دو کار حرام قطعی یعنی ریختن خون حرام و آب غسل عمل فحشاء قرار گرفته و زمین از خواب بین الطّلوعین ناله می کند وموجب تنگدستی و پریشانی وپراکندگی کار می شود و به تجربه ثابت شده که خواب قبل از طلوع آفتاب، ریشه بسیاری از گرفتاریهای دنیائی است(سحر خیز باش تا کامروا شوی).

برای نجات از خواب سحر و قبل از طلوع آفتاب به دعای اللهم لا تؤمنی مکرک …. مراجعه نموده و به آن دعاء مداومت نمائید تا خداوند متعال به فضل و رحمت خود شما را موفّق به سحر خیزی و بیدار بودن بین الطّلوعین بفرماید،و اثرات آن را در زندگی خود ببینید،در ضمن یکی از اثرات صلوات و دعای امام زمان ارواحنافداه سحرخیزی و بیداری بین الطّلوعین است.

کسانی که در بین الطّلوعین بیدار باشند جدا از اینکه بدنشان کسل نمی شود کلی هم انرژی میگیرند و باعث سرحال بودن در طی روز می شود.

یک مؤمن باید برای خواب و استراحت و کل زندگی خود برنامه داشته باشد. اگر کسی شبها مقداری زودتر بخوابد هم میتواند فضیلت سحر را درک کند و هم بین الطّلوعین بیدار باشد.

شخص موثّقی نقل می کرد: یک نفر آمد پیش  آیت اللّه  بهجت  و شکایت از وضع زندگی خود کرد که به همه ی اموراتش گره افتاده است ، آن عالم بزرگوار به او گفت خواب بین الطّلوعین را ترک کن، همه ی اموراتت درست می شود.

بعضی از فوائدبیداری بین الطّلوعین

۱-این ساعت از ساعتهای بهشتی است.

۲-در این ساعت روزی مردم تقسیم می شود.

۳- دربهای آسمان باز می شود.

۴-دعا مستجاب می شود.

۵-حوائج بزرگ برآورده می شود و….

برادران و خواهران با ایمان کوشش نموده که در این ساعت بیدار باشند و به یاد خداوند متعال بوده و برا ی ظهور حضرت صاحب الأمر ارواحنافداه دعاء نمایند تا انشا اللّه تعالی مشمول دعای آن بزرگوار شده ودر دنیا وآخرت سعادتمند شوند.البته برای اشخاص مریض ،اگر نماز خود رابخوانند وبخوابند اشکالی ندارد.