ارزش دعاء در غیاب برادران

ارزش دعاء در غیاب برادران از دیدگاه روایات علی بن ابراهیم از پدرش روایت نموده که عبدالله بن جندب را در موقف (عرفات) دیدم و وقوفی بهتر از وقوف او ندیدم. پیوسته دست­هایش به سوی آسمان بلند بود، و اشک هایش از گونه ­هایش سرازیر بود. آن سان که اشک­هایش به زمین فرو می ریخت. […]

ادامه مطلب

ارزش دعاء از دیدگاه روایات

ارزش دعاء از دیدگاه روایات ۱- دعا قضای حتمی را برمی گرداند. امام صادق علیه السّلام می فرمایند: دعاء قضای حتمی را، پس از آنکه قطعی شود، برمی گرداند،پس بسیار دعاء کنید که دعاء کلید هر رحمتی است، دعاست که هر حاجتی را برآورده می کند. انسان به آنچه نزد خداست دست نمی یابد مگر […]

ادامه مطلب