و امّا کسانی که بتوانند به زیارت امام حسین علیه السّلام بروند امّا نروند

و امّا کسانی که بتوانند به زیارت امام حسین علیه السّلام بروند امّا نروند: ۱-حقّی از حقوق رسول خدا راترک کرده. ۲-دین وایمانش ناقص است. ۳-در بهشت منزل و مأوی نداردومهمان اهل بهشت است. ۴-درجه او در بهشت از همه پایین تر است. ۵-شیعه واقعی نیست. ۶-در حق امام حسین علیه السّلام جفا کرده. ۷-از […]

ادامه مطلب